Vargunge

Vargungarna är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar med 8-12 vargungar. Flockmöte hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger spår (märken) och leker. Ibland åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger.

Ledarna kallas Akela och den ena är minst 18 år gammal, den andra kan vara lite yngre (minst 16 år). Vargungeflocken är ibland indelad i kullar, och då får vargungarna turvis vara kulledare.

Vargungemärkena kallas spår, och det finns många olika spår att avlägga. Varje termin avläggs flera spår.

Läs mer...