Äventyrsscout

Äventyrsscouterna är 10-12 år gamla. Man kan vara äventyrsscout i två eller tre år beroende på hur den egna scoutkåren väljer att göra. 10-15 äventyrsscouter bildar ett lag. Laget har patrullmöten varje vecka, och under möten och utfärder är laget indelat i 2-3 stycken mindre patruller.

Äventyrsscouter är mycket ute och åker ofta på utfärder, hajker och förläggningar. På möten och utfärder lär sig äventyrsscouterna nyttiga färdigheter och provar på hur man gör olika saker.

Ledarna kallas kaptener och den kaptenen med huvudansvar för laget ska vara minst 18 år. Spejarscouter och explorerscouter kan också hjälpa till på möte. Alla äventyrsscouter får i tur och ordning vara patrulledare, men det är alltid kaptenen som ansvarar för programmet under möten och utfärder.

Märkena äventyrsscouterna får kallas väderstreck, och det tar ett halvt år att avlägga ett väderstreck. Till varje väderstreck hör olika aktiviteter, utfärder och specialmärken.

Läs mer...