Spejarscout

Spejarscouter är 12-14 (15) år gamla. Man blir spejarscout när man börjar åk 6 eller åk 7 i skolan beroende på om den egna scoutkåren tillämpar det två- eller treåriga äventyrsscoutprogrammet. Spejarscout kan man vara i max tre år. Vanligen är äventyrs-spejarscouttiden sammanlagt fem år.

Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter, och de har patrullmöten varje vecka. Varje eller varannan månad samlas alla spejarscouter i kåren för att delta i ett gemensamt program.

Varje termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t ex överlevnad eller kreativitet). Terminen kulminerar i en fyr, som kan vara t.ex. en hajk, vandring eller seglats, där patrullen får testa på de nya färdigheterna i praktiken

Patrulledaren är en explorerscout (15-17 år) och varje patrull har också en lots som kan hjälpa patrulledaren ibland, och som kan fixa lite häftigare program.

Spejarscouterna har ett aktivitetskort där patrulledaren/lotsen kryssar av aktiviteter som avlagts. Många fina scouttips hittas i äventyrsscouternas och spejarscouternas färdighetsbok som utkommer år 2010.

Varje år ordnas det också spejardagar för alla spejarscouter. På spejardagarna träffas spejarscouter från andra kårer och lär sig nya färdigheter.

Läs mer...