Roverscout

Roverscouter är 18-22 år gamla. Roverscouterna har ett eget program i form av olika projekt, och kan därtill också ha ledaruppdrag i den egna kåren, regionen eller FiSSc.

Roverscouterna gör sina projekt i patruller på 3-5 personer. Roverpatrullen kan bestå av scouter från den egna kåren eller vara en blandpatrull med roverscouter från grannkårerna. De kan också bilda en patrull tillsammans med t.ex. andra scouter på studieorten, långt från den egna hemkåren. Patrullens sammansättning kan också variera beroende på vilket projekt som står på agendan.

En av roverscouterna i patrullen fungerar som patrulledare. Patrulledarskapet kan vara projektbundet så att någon annan i patrullen tar över när patrullen tar i tu med ett nytt projekt.

Alla roverscouter har också en lots som kan fungera som bollplank och stöd för roverscoutens olika projekt och ledaruppdrag.

Läs mer...