Här kan du skicka ett meddelande:

Skriv siffran 3 med bokstäver:

 VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

 

Kårchef: Ida-Helena Patoranta-Blomberg, ida.patoranta@hotmail.com, 050 573 3963

Vicekårchef: Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad, anna-kajsa.blomqvist@outlook.com,

040 580 4432

Kassör: Nina Ekblad, nekblad@gmail.com, 050 5633 883